ASB věří v myšlenky, které stojí za to šířit

Dne 20.11.2010 se již po druhé uskutečnila konference mezinárodního formátu TEDxPrague. TED vznikl v roce 1984 jako akce zaměřená na technologii, zábavu a design. Dnes je TED globální a představuje tak myšlenky a nápady z kteréhokoliv oboru. TEDxPrague je lokální nezávisle  organizované setkání, které vzniklo v duchu TED konferencí.

ASB svým partnerstvím podporuje sdílení inovativních myšlenek a setkávání inspirativních lidí. Naším cílem je pomáhat lidem tak, aby mohli pracovat efektivněji a aby se mohli plně soustředit na svůj business, což koresponduje s hlavní rolí a posláním TedxPrague – ReStart – Začneme jinak!

Letošní TEDxPrague představil významné řečníky, jako jsou například Pepper de Callier, Tomáš Rousek, Roman Neruda nebo Maja Arnestad a další. Účastníci tak měli možnost dozvědět se více z oborů space architektury, manažerského koučování nebo 3D prostředí pro tiskárny.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.asbprague.com nebo www.tedxprague.com.

ASB believes in ideas worth spreading

On 20th November 2010 international conference TEDxPrague took place for the second time. TED began, in 1984, as an event focusing on technology, entertainment and design. Today, the event is presenting ideas worth spreading in any discipline. TEDxPrague is an independently organized local event which began in the spirit of the TED Conferences.

Through its partnership ASB supports innovative ideas sharing and interaction of interesting people. Our aim is to help people work smarter, more efficiently and fully focused on their core business, which corresponds to the main role and message of TedxPrague – Restart – The New Beginning!

This year TEDxPrague has presented interesting speakers, such as Pepper de Callier, Tomáš Rousek, Roman Neruda or Maja Arnestad and others. Participants had opportunity to learn more about architecture, management coaching or 3D printing.
For more information please visit www.asbprague.com or www.tedxprague.cz.