Bohatý táborový program zajistí, že děti nemají čas smutnit

Otázky týkající se dětských táborů

Když se rodiče začínají rozmýšlet, zda své dítě poslat na dětský tábor, napadá je jistě mnoho otázek. Jak vůbec takový tábor probíhá, kdo a jak to vymýšlí, kdo jsou lidé, kteří se o dítě starají, kdy je vhodný čas dítě poslat na tábor? Na pár podobných otázek jsme se proto zeptali organizátorky anglického letního tábora FlowerGarten Andrey Vřešťálové.

V jakém věku je vhodné poslat dítě na tábor?

„Na táboře FlowerGarten jsme měli i tříleté děti a zvládly to v pohodě s ohledem na svůj věk. Samozřejmostí je pouze týdenní pobyt, na dva týdny jezdí většinou děti starší a ostřílenější. Je to hodně individuální, každé dítě je jiné a má jiné zkušenosti s odloučením od rodičů. Velkou roli hrají také rodiče. Někdy mají totiž s odloučením větší problém než děti. Ideální věk je však okolo pátého roku, kdy jsou děti samostatnější, zvládají základní pravidla sebeobsluhy, mají zažité hygienické návyky, bez problému se dokážou přizpůsobit kolektivu a mnohem snadněji navazují vztahy s novými kamarády. Díky tomu je možné si program letního tábora parádně užít,“ řekla organizátorka letního tábora FlowerGarten Andrea Vřešťálová.

Co se dá dělat, aby se dítěti nestýskalo po rodičích?

„Každé dítě si občas zasteskne, k mému údivu jsou to spíš starší děti. Velmi záleží na personálu tábora, aby děti zabavil a ony neměly na stýskání vůbec čas. Jde také o dobrý kolektiv personálu, který je k dětem vlídný, ale zároveň plný elánu a energie. Denní program musí být od rána do večera naplněn hrami a dalším zábavným programem, aby dítě vůbec nemělo čas přemýšlet nad nějakým smutněním. A pokud už přeci jen nějaká slzička ukápne, i objetí či pohlazení od svého vedoucího může od stesku pomoci.“

Jak správě připravit program, aby se dětem zamlouval?

„Ať je program sebelepší, vždy se najde pár dětí, které by raději dělaly něco jiného. Naštěstí převažují děti, které jsou rády, že se jim věnujeme, že mohou soutěžit a společně si hrát. Vymýšlet program tábora se může jevit jednoduše, nicméně tomu tak úplně není. Přípravy tábora zaberou i několik měsíců. Je potřeba sestavit správný tým vedoucích a praktikantů, vymyslet téma, připravit program na každý den a v neposlední řadě vymyslet a připravit pomůcky k jednotlivým hrám a soutěžím. Velice důležité také je, aby celý program nepřipravoval jeden člověk. Vždy se vyplatí zapojit do tvorby programu celý táborový tým. Jednotlivých her si pak všichni instruktoři více váží a dokáží se do nich daleko více zapojit, než když si jen přečtou, co sepsal někdo jiný a aplikují to do hry,“ popsala organizátorka tábora FlowerGarten.

Patříte mezi příznivce návštěv rodičů během chodu tábora?

„Abych řekla pravdu, tak návštěvy samozřejmě umožňujeme, ale nejsem tomu zrovna nakloněna. Jakmile děti zapadnou do koloběhu tábora, najednou se ocitají v naprosto jiném světě plném her a fantazie. Nemají čas na přemýšlení o tom, že se jim stýská. Když někomu přijede na návštěvu maminka s tatínkem, především malé děti začnou pociťovat touhu po svých rodičích a celé kouzlo tábora je pryč,“ zmínila Andrea V.

Je dobré, aby si s sebou braly děti na tábor mobily, notebooky a různé iPady?

„Dle mého názoru to není dobré hned z několika důvodů. Myslím, že různé elektroniky si děti užijí po celý rok až dost. Pokud jedou na tábor, měly by hlavně trávit čas v přírodě a sportováním, nechat hlavu trochu oddychnout od technických vymožeností. Tyto věci jsou navíc často velmi cenné a na táboře se mohou ztratit nebo je může v areálech někdo zcizit a za to nemůže nikdo ručit. Dalším aspektem jsou mobilní telefony. Není úplně správné, že některé děti se svými rodiči denně mluví a některé ne. Děti jsou smutné a nerozumí, proč tomu tak je, proč si i ony nemohly vzít s sebou telefon a zbytečně vznikají situace, bez kterých bychom se během tábora rádi obešli,“ podotkla Andrea Vřešťálová a pokračovala:

„V dnešní době je však běžné, že takový dvanáctiletý účastník tábora si vůbec nedokáže svůj život bez telefonu představit a někteří rodiče se také cítí lépe, když si mohou své dítě během tábora zkontrolovat. V takovýchto případech je potřeba vytvořit si nějaká pravidla, aby se zamezilo zbytečným slzám. Rodiče mají právo vědět, zda je jejich dítě v pořádku, proto mají k dispozici telefonní číslo, na které mohou kdykoliv zavolat,“ vysvětlila organizátorka tábora Andrea Vřešťálová.

Jak vybrat dobrý tým tábora?

„Na tábory jezdí většinou po léta ti samí lidé, kteří tvoří táborovou rodinu a mají mezi s sebou velmi přátelské vztahy, což je pro celý chod i atmosféru tábora důležité. Čas od času z tohoto kolektivu ale někdo odejde a je třeba jej nahradit. V takovém případě dám hodně nejen na jeho vlastní zkušenosti s dětmi a tábory, ale také na své vlastní pocity z člověka. I když má mnohaleté zkušenosti z mnoha táborů, skvělé jazykové dovednosti a další výhody, nemusím se v jeho přítomnosti cítit příjemně a pokud s danou osobou není dobře mně, děti to jistě budou pociťovat podobně. Výběr je tedy založen nejen na zkušenostech, ale z velké míry na osobních sympatiích a přístupu k dětem,“ uzavřela Andrea Vřešťálová.

www.letnitabor-flowergarten.cz

 


O společnosti FlowerGarten s.r.o.

FlowerGarten s.r.o. je společnost provozující anglickou mateřskou školku na Zbraslavi. Nabízí jazykové, sportovní i kreativní kurzy pro děti i dospělé. Pořádá letní tábory a víkendy plné zážitků a angličtiny pro děti a jejich rodiče. Společnost byla založena v roce 2006.