Jednodušší obchod

Intuo – Company Intelligence je český xRM systém, který usnadňuje řízení obchodu a obchodních zástupců. Podporuje procesy, rozvoj příležitostí i dohled nad klíčovými příležitostmi zejména ve firmách, kde jde o prodej řešení, složitějších technologií či služeb s přidanou hodnotou.

Zavádění systému Intuo vítají spíše obchodní ředitelé nebo regionální manažeři, naopak řadoví obchodníci mívají na počátku obavy ze skutečnosti, že je na jejich práci příliš vidět. Manažeři ve firmách pak stojí před zásadní otázkou: „Jsou informace o potenciálních příležitostech a cenná data o realizovaných a plánovaných schůzkách, nabídkách a možnostech obchodní spolupráce majetkem společnosti, nebo individuálním vlastnictvím obchodníků?“

„Pokud ukazujeme možnosti systému Intuo osvíceným manažerům, záhy dochází ke krokům, které trvale změní způsob obchodování. Obchodníci ho obvykle ocení až později, protože sdílení cenných informací a správné postupy vedou k vyšší efektivitě obchodu a rychlejším reakcím firmy na změny dynamického trhu,“ uvádí Jan Sedláček, předseda představenstva společnosti Digital Resources a.s.

Pro firmu je cenné i to, že lze kombinací tvrdých dat (informace o objemech prodejů provázaných s účetnictvím) a měkkých dat (informace o aktivitách obchodníka) lépe vyhodnocovat a rychleji reagovat na potřeby zákazníků.

Jan Schweitzer, jednatel společnosti Zero systems s.r.o., říká: „Měli jsme již dříve zkušenosti s jinými CRM systémy, ale naše očekávání se naplnila až se systémem Intuo – Company Intelligence. Oceňujeme především jednoduchost obsluhy programu, nejmodernější využívané technologie a možnost propojení s produkty Microsoft a ERP. Intuo nám pomáhá jak v práci se stávajícími klienty, tak při vyhledávání nových obchodních příležitostí.“

Intuo – Company Intelligence je také propojeno s nejlepším document management systémem finské provenience M-Files. Více na www.m-files.cz.

xRM – systémy řízení procesů, x symbolizuje veškeré možné procesy ve společnosti (servis, obchod, marketing, management, reportování, task management atp.).

O firmě Zero systems s.r.o.

Firma Zero systems s.r.o. vznikla jako rodinná firma v roce 2004, a to po mnohaletých zkušenostech s výrobou, ostřením a prodejem nástrojů pro třískové obrábění. Firma dnes dodává kvalitní CNC stroje a řezné nástroje pro třískové obrábění a dělení materiálů.

O systému Intuo

Intuo – Company Intelligence je systém pro řízení firemních procesů (xRM). Umožňuje řídit obchod, servis, marketing, úkoly a usnadňuje tak řízení společnosti. Podporuje týmovou práci. Jeho silnou stránkou jsou vazby mezi informacemi bez jakéhokoliv omezení. Work flow nabízí automatizaci jakéhokoliv procesu, tedy připomínání, případně eskalování. Intuo je ryze český produkt, který vyvíjí společnost Digital Resources a.s. Více informací zde: www.digres.cz.

Vaše dotazy zodpoví:

Jan Sedláček
předseda představenstva

Digital Resources a.s.
GSM: +420 602 686 991
E-mail: jan.sedlacek@digres.cz
Telefon: +420 281 090 141
Fax: +420 281 090 140
www.digres.cz