Jednodušší servis

Intuo – Company Intelligence je český xRM systém, který usnadňuje práci servisně orientovaným společnostem. Usnadňuje automatizaci procesů v oblasti servisu strojů a zařízení. Umí hlídat pravidelné kontroly a komunikovat s příslušnými pracovníky. Usnadňuje rychlou interní eskalaci, ať už jde o servisní zásah, vyřízení záruční opravy, nevyřízený úkol, prodlevu s nabídkou, nebo fakturaci. Intuo umožňuje mít klíčové procesy ve firmě pod kontrolou, vedení firmy vidí veškeré aktivity a výkony každého pracovníka či celých týmů.

Alexej Bátor, místopředseda představenstva Digital Resources a.s., říká: „Intuo je dokonale uzpůsobeno servisně orientovaným společnostem, navíc je naší výhodou možnost rychlého propojení prakticky s jakýmkoliv ERP systémem.“ Zavedením moderního xRM systému dochází v organizacích k dramatické změně v postupech při práci a změně pracovního chování jednotlivců. „Šéfové servisu a servisní technici obvykle změny nadšeně vítají, Intuo jim totiž zásadně usnadňuje práci a zároveň nedochází k opomenutí kriticky důležitých operací. Horší je to u obchodníků, z nichž někteří nechápou, že podrobné informace o stavu jednání s klienty, informace o příležitostech a dalších krocích jsou majetkem společnosti, tam někdy narážíme na tuhý odpor při implementacích. Některým obchodníkům není totiž vhod, když jim jejich šéf vidí tak říkajíc ‚pod ruce‘,“ doplňuje Jan Sedláček, předseda představenstva Digital Resources a.s.

Společnost Medicton Group s.r.o., která poskytuje profesionální servis zdravotnické techniky, zahájila ostrý provoz. Intuo zde pomáhá zejména dispečinku a servisním technikům poskytovat rychlejší a kvalitnější služby. Martin Dobiáš, ředitel firmy Medicton Group, říká: „Intuo nám umožňuje snadno kontrolovat klíčové procesy a můžeme se tak věnovat dalšímu zvyšování produktivity naší společnosti. V průběhu implementace jsme měli odvahu udělat i příslušné personální změny, protože nemá smysl opakovaně přemlouvat klíčové pracovníky, aby přestali vytvářet stát ve státě a uvítali modernější styl práce. Potvrzuji tak teoretické úvahy, že xRM systémy přímo zasahují do pracovního chování jednotlivých pracovníků a je na manažerech, aby dobře zhodnotili, které pracovní chování je pro firmu skutečným přínosem a takové následně odvážně prosadili.“

xRM – systémy řízení procesů, x symbolizuje veškeré možné procesy ve společnosti (servis, obchod, marketing, management, reportování, task management a další oblasti).

Medicton Group s.r.o. vyvíjí technologii ke sledování očních pohybů určenou zejména pro lékařské aplikace. Pracovníci vývojové skupiny úzce spolupracují s elitními výzkumnými pracovišti v ČR.
Více o společnosti Medicton Group zde: www.medicton.com.

O systému Intuo

Intuo – Company Intelligence je systém pro řízení firemních procesů (xRM). Umožňuje řídit servis, obchod a marketing. Podporuje týmovou práci. Jeho silnou stránkou jsou vazby mezi informacemi bez jakéhokoliv omezení. Intuo je ryze český produkt.
Více informací zde: www.digres.cz.

Vaše dotazy zodpoví:

Jan Sedláček
předseda představenstva

Digital Resources a.s.
GSM: +420 602 686 991
E-mail: jan.sedlacek@digres.cz
Telefon: +420 281 090 141
Fax: +420 281 090 140
www.digres.cz