Malotřídky soukromých škol umožňují individuálnější přístup

Čelákovice 7. 3. 2012 – Ve velkých městech jsou soukromé základní školy již běžnou součástí sítě škol. O tyto školy je čím dál větší zájem, mnohé z nich jsou nuceny zapisovat děti formou přijímacího řízení. Je to zejména proto, že se velmi rozšiřuje spektrum rodin, které z mnoha různých důvodů své děti do těchto škol chtějí posílat.

Rodiče přitahují zejména málopočetné třídy, které nabízí například nově otevíraná základní škola VĚTRNÍK, s možností individuálního přístupu, prohloubenou výukou jazyků a klidným rodinným prostředím.

Takzvaně přidanou hodnotou těchto škol jsou často i samotní učitelé, důkladně prověření, se zkušenostmi, výrazné a silné osobnosti s nadstandardním vzděláním a větší motivací k práci. Tou je jednak šance na lepší finanční ocenění díky ekonomické spoluúčasti rodičů na vzdělávání svých dětí a za druhé větší uspokojení z výsledků práce, neboť výuka ve skupinách s často i jen s polovičním počtem dětí než ve školách státních nese rychlejší a viditelnější výsledky, kterých chce dosáhnout i základní škola VĚTRNÍK, jež je součástí soukromé školy MILLS s dvacetiletou tradicí v oblasti vzdělávání.

„Pro školní rok 2012/13 nabízí VĚTRNÍK dětem v 1. a 2. třídě prohloubenou výuku angličtiny včetně jejího používání i v jiných předmětech, mladou, ale zkušenou paní učitelku z Česko Britské Základní školy, více hodin tělesné výchovy a celkové zaměření na pohybovou průpravu, jako součást zdravějšího způsobu života dětí. To vše ve třídě s maximálním počtem 12 dětí,“ uvedla ředitelka školy MILLS PaedDr. Monika Montfortová.

Ke školní docházce je možné děti přihlásit kdykoli. VĚTRNÍK je otevřen pro všechny, kteří mají vzdělání svých dětí jako prioritu a přemýšlejí, zda škola, kterou pro své dítě již vybrali, je skutečně ta pravá.

Další informace na www.zs-vetrnik.cz

O škole MILLS, s.r.o.

Škola MILLS, s.r.o. působící v Čelákovicích u Prahy má dvacetiletou tradici v oblasti vzdělávání, které poskytuje ve čtyřech stupních vzdělávání: ve vyšší odborné škole, střední odborné škole, nově otevřené základní škole a také v mateřské škole.