Proč u nás

Proč se zabývat PR a proč s námi? V rychlosti a jednoduchosti si nastíníme několik základních faktů.

Fakt – Public Relations

Často se tento pojem překládá jako „vztahy s veřejností„, ale ve skutečnosti si málokdo dokáže představit, co vlastně znamená. Nejde jen o to, co o sobě tvrdíme, jsou to i všechny komunikační aspekty kolem, jejichž následkem je „názor ostatních na nás“. A kdo by nechtěl, aby o něm mělo okolí (ať už úzké, nebo širší) to nejlepší mínění. Vždyť už v dobách slavného Říma vzniklo úsloví „Vox populi, vox dei“ (hlas lidu, hlas boží).

Fakt – Internet je mocný nástroj

Internet patří mezi tak zvaná nová média a stejně jako rádio či televize má velkou moc. Umožňuje efektivně oslovovat velké množství lidí s vynaložením minimálního úsilí a s minimálními náklady. Internet se zařadil mezi důležité komunikační kanály. Kolik existuje firem, které nemají svou vlastní internetovou prezentaci, které nekomunikují elektronicky, které nemají alespoň jednu e-mailovou adresu?

Fakt – Internet je hlavně o zpětných odkazech

Abychom dokázali oslovit široké masy, musí se o nás vědět. Vlastní internetovou adresu máme na vizitkách, firemních materiálech, reklamních předmětech… Snažíme se o to, aby naše stránky navštívilo co nejvíce lidí. Registrujeme se do nejrůznějších internetových katalogů a občas zkoušíme na vyhledávačích hledat sami sebe, abychom si ověřili že „jsme vidět“. A právě vyhledávače jsou dnes velice efektivním nástrojem k nalezení informací.
Jedním z hlavních kritérií pro vyhledávací roboty je počet a kvalita odkazů, které na naše firemní či produktové WWW stránky odkazují. Proto by mělo být naším cílem získat takových zpětných odkazů co nejvíce.

Fakt – Sdělení, které nemá příjemce, je k ničemu

Pokud už jsme si dali tu práci, že jsme si utřídili myšlenky a vytvořili nějaký komunikační materiál (ať už kompletní WWW prezentaci či jenom článek), měl by se také najít někdo, kdo „to bude číst„. Jinak bylo celé naše úsilí zbytečné.

Fakt – Čas jsou peníze

Tenhle fakt asi ani není třeba komentovat… Porovnáme-li náklady na ostatní komunikační kanály (televize, rádio, inzerce v tisku, billboardy, letáky,…), je Internet jednoznačně nejlevnější médium. I v případě Internetu je ale nutné srovnávat cenu vlastní práce se službami, které jsou nabízeny za příznivou cenu.

Výsledek?