Správné mazání strojů pomáhá snižovat náklady

Ve všech odvětvích průmyslu je možné pozorovat v posledeních letech jednoznačný trend k zautomatizovávání procesů, které byly dříve prováděny manuálně. Nejinak je tomu i v oblasti mazání strojů, kde je ruční mazání čím dál více nahrazováno centrálními mazacími systémy.

Významným dodavatelem centrálních mazacích systémů v ČR a SR je divize CEMATECH firmy Hennlich Industrietechnik, spol. s r. o.

Instalace centrálního mazacího systému vede, v dlouhodobějším časovém horizontu, ke snížení provozních nákladů. Je prokázáno, že dochází k prodloužení životnosti ložiska, a tím potažmo i celého stroje, pokud je do něj mazivo přiváděno v malých dávkách v krátkých časových intervalech, čehož prakticky není možné u ručního mazání docílit. Se zavedením centrálního mazání se snižují náklady na náhradní díly, na opravy, na prostoje, na pracovní síly (manuální mazače) a na mazivo (nižší spotřeba) a zvyšuje se kulturnost a bezpečnost práce.

Jak vlastně může takový typický centrální mazací systém vypadat? Čerpadlo se zásobníkem s mazivem v pravidelných intervalech čerpá mazivo, které je rozvody přes komponenty zvané progresivní rozdělovače nebo jednopotrubní či dvoupotrubní dávkovače rozváděno do jednotlivých mazaných míst.

Možnosti centrálního mazání jsou velice široké, na jeden mazací systém je možné napojit jeden či více samostatných strojů, linky, dokonce i celý provoz se stovkami až tisícovkami mazaných míst.

V oblasti centrálního mazání nabízí divize CEMATECH komplexní služby – od technického poradenství a návrhu systému, přes dodávku komponentů, montáž, příp. šéfmontáž až po servis a dodávku náhradních dílů. K dispozici máme komponentovou základnu a know-how největšího světového výrobce centrálních mazacích systémů, americko-německé firmy LINCOLN. Tato skutečnost je výhodná zvláště pro výrobce strojů obsahujících centrální mazání, kteří exportující do zahraničí, neboť značka LINCOLN je celosvětově akceptovatelná a náhradní díly LINCOLN a servis jsou dostupné kdekoli na světě.

Za dobu naší existence jsme dodali stovky centrálních mazacích systémů do všech odvětví průmyslu. 

Divize CEMATECH ale působí i v oblasti mazací a garážové techniky. V našem sortimentu naleznete:
  • • mazací hlavice – všechny běžné i méně běžné typy
  • • mazací lisy a přístroje – mazací lisy přítlačné, pákové, pistolové, pneumatické a akumulátorové, mazací přístroje ruční, nožní, elektrické a pneumatické
  • • automatické maznice – pro olej i tuk, pružinové, PERMA, SIMALUBE ad.
  • • technika pro manipulaci s mazivy a palivy – jednotlivé komponenty i sestavy pro přečerpávání nafty, bionafty, rostliného oleje, oleje a tuku
  • • technika pro manipulaci s použitým olejem – mobilní sběrné, odsávací a kombinované jednotky
  • • komponenty rozvodů maziva – trubky, hadice, šroubení a kotevní materiál
  • • další komponenty – olejoznaky, odvzdušňovací filtry, mazací štětky ad.

Jedná se o velmi kvalitní komponenty, přitom ale za příznivé ceny. Cca 2000 položek je stále skladem.