Zastaralé technologie ohrožují středně velké firmy

„Zastaralé technologie a neproduktivní práce se souborovými systémy ohrožují efektivitu středně velkých firem,“ uvádí Marek Dědič, ředitel Asociace za lepší ICT řešení. Cílem Asociace je upozorňovat na inovativní řešení, která mohou zásadním způsobem ovlivnit konkurenceschopnost a produktivitu firem a institucí.

Marek Dědič rozvádí: „Éra rigidních souborových složek na síťových disků je u konce. Má řadu principiálních omezení a uživatele nepřiměřeně zatěžuje a zdržuje. Nepodporuje aktuální požadavky na vyhledávání, zabezpečení a archivaci.“ To s sebou samozřejmě nese velké náklady a jistou neobratnost při práci s obsahem a dokumenty.

„Právě proto jsme rádi, že jako partnera semináře můžeme přivítat jednoho z otců zakladatelů finské společnosti M-Files, Janne Romppanena, v krásném prostředí paláce Žofín. Hlavním tématem dopoledního semináře je „Snadná správa obsahu (dokumentů)“,“ doplňuje Jan Sedláček, předseda představenstva Digital Resources a.s.

„Těšíme se na setkání s Vámi na Žofíně a věříme, že se Vám bude líbit nejen kvalitní obsah jednotlivých příspěvků, ale i praktické ukázky a panelová diskuze a v závěru i bohatý raut,“ uzavírá Marek Dědič.

Manažeři a majitelé středně velkých firem mohou získat jeden vstup za firmu zdarma, další v ceně 1800 Kč bez DPH. Registrace je s ohledem na počet míst nezbytná – viz informace níže.

Seminář

Snadná správa obsahu (dokumentů), 22. 5. 2014, 9.45 – 12.00, Palác Žofín
Celý program, hostující řečníci a pozvánka ke stažení zde: http://reg.e-dms.cz/

Počet míst je omezen, registrace jsou potvrzovány v pořadí.
Druhý a další účastník za firmu 1800 Kč bez DPH/osobu (studenti a učitelé VŠ 680 Kč)

Marek Dědič
Ředitel
Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.,
Husinecká 10, Praha 3, 130 00
tel.: 226 259 729,
office@lepsi-reseni.cz
www.lepsi-reseni.cz